Päivitetty 11.01.2018

Rekisterin ylläpitäjä

 • Puutarha Auringontähti
 • Y-tunnus: 1951504-7
 • Osoite: Ylämyllyntie 46 B, 80400 Ylämylly
 • Yhteyshenkilö: Anna Saarikoski-Tähtelä, puh. 050-344 9291

Rekisterin pitämisen peruste

 • asiakasrekisteri (Henkilötietolaki $19)
 • Auringontähden Pihakirje (sähköpostilista palveluiden, tarjousten ja neuvonnan tiedottamiseen)

Rekisteriin liittyvät sivustot


Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään em. sivustojen palveluihin liittyen asiakassuhteiden:

 • ylläpitämiseen,
 • hoitamiseen
 • kehittämiseen,
 • analysointiin,
 • tilastointiin

sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.


Rekisterin sisältämät tiedot

Palveluissa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja henkilöistä:
– Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
– Asiakkuuteen liittyvät tiedot (ostetut tuotteet)
– Asiakaspalvelutilanteisiin sähköpostitse lähetetyt viestit

Tuotteita tilatessa/ostaessa tai sähköpostilistalle liittyessään henkilö hyväksyy samalla, että hänen antamansa tiedot tallennetaan rekisteriin ja niitä käytetään em. käyttötarkoituksiin.


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä itseltään palvelun tai tuotteen tilaamisen ja asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Tällainen tilanne voi olla tuotteiden ostaminen tai tilaaminen, ilmaismateriaalin lataaminen, sivustolle kirjautuminen, Pihakirjeen tilaaminen tms. henkilön itsensä suorittama toimenpide.

Evästeet

Käytämme sivuillamme myös ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esim. käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja –palvelimen väliseen yhteydenpidon ohjaamiseen. Niiden avulla on mahdollista:

 • tallettaa tietoa esim. käyttäjän selaamista internet-sivustoista, jotta sivu ”muistaisi” käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran.
 • tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät,
 • helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille
 • luoda yhdistelmätietoja kävijöistä

Tämän palautteen avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä ja käyttäjien palvelua. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 

Kolmannet osapuolet voivat tietyissä tilanteissa käyttää evästeitä, jäljitteitä tai vastaavia tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustossa. Näitä tietoja käytämme mm.

 • kävijämäärien mittaukseen,
 • kävijöiden käyttäytymisen analysointiin sekä
 • mainosten kohdentamiseen.

Evästeiden käytöstä ilmoitetaan jokaiselle sivustolle tulijalle. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.


Kanta-asiakasjärjestelmä

Auringontähdellä on kanta-asiakasjärjestelmä, VIP-jäsenyys. Siihen voi halutessaan liittyä tilaamalla Auringontähden Pihakirjeen ja näin liittymällä sähköpostilistalle. VIP-jäsenyyteen liittyy aina lupa suoramarkkinointiin sähköisin välinein, pääosin sähköpostiviestein. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa ja sen voi lopettaa milloin tahansa.

Kanta-asiakkuuteen liittyviä etuja on mm.

 • ilmaiset verkkokurssit,
 • oppaat ja muut digituotteet,
 • alennukset ja tarjoukset Auringontähden tuotteista,
 • säännönmukainen informointi puutarhan tapahtumista,
 • sähköpostitse tapahtuva neuvontapalvelu
 • sekä erikoiseriä tuotteista tai palveluista, joita ei muille ole tarjolla jne.

Kulloinkin voimassa olevista eduista informoidaan Auringontähden verkkosivuilla sekä Pihakirjeessä.


Tietojen luovutus

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta sivustojen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.


Tietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle tietoteknisistä syistä, esim. verkkopalveluihin käytettävän palvelimen sijaitessa alueen ulkopuolella. Siirto koskee vain yhteystietoja, kuten sähköpostiosoite ja nimi, ei esim. tilaustietoja. Käytämme vain sellaisia kumppaneita, joiden tietojen käsittelyssä ja suojauksessa noudatetaan EU:n ja Suomen kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia ja sääntöjä.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

E-kirjat, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat sekä viikkokirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole Puutarha Auringontähden hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Osa linkeistä voi olla ns. affiliate-linkkejä, joiden kautta Puutarha Auringontähti saa myyntipriovisioita.


Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään Puutarha Auringontähden tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla, tai muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joiden työhön liittyy näiden tietojen käsitteleminen. 

Ulkopuolisille palvelimille sijoitetut tiedot on suojattu erillisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käytämme vain sellaisia kumppaneita, joiden tietojen käsittelyssä ja suojauksessa noudatetaan EU:n ja Suomen kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia ja sääntöjä.


Tarkastus-/muutos-/rajoitusoikeus 

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus pyytää tietojaan muutettavaksi, poistettavaksi tai rajoittaa niiden käyttöä.
Tarkastus-/muutos-/rajoituspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Puutarha Auringontähti
Ylämyllyntie 46 B
80400 YLÄMYLLY

Lisätietoja aiheesta:

Suomen henkilötietolaki

Tietoyhteiskuntakaari

Lisätietoja Auringontähden tietosuojakäytännöistä:

Anna Saarikoski-Tähtelä

050 344 9291

puutarha@auringontahti.com